Cấp sổ đỏ không đủ tính pháp lý

Như VietNamNet đã phản ánh về việc “Hy hữu Hà Nội: Người chết 2 năm vẫn ký xác nhận ranh giới đất”. Trong đó, đại diện 12 hộ gia đình đang cư trú tại Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đã “tố” những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại số 27A Đê La Thành.

Theo người dân, nguồn gốc đất mà gia đình ông Lê Hữu Tiến, bà Nguyễn Thị Nhạc (bố mẹ đẻ của ông Lê Hữu Hùng và các đồng sở hữu hiện nay-PV) tại số 27A Đê La Thành chỉ có diện tích là 86m2 đất kê khai đóng thuế ổn định từ năm 1962 cho đến thời điểm được cấp sổ đỏ năm 2006.

Nhưng đến năm 2006, trong sổ đỏ cấp cho thửa đất số 27A Đê La Thành lại có tổng diện tích đất là 112,6m2, gồm phần đất tăng thêm so với diện tích kê khai ban đầu là 26,6m2 thuộc đất lưu không liền kề. Đây cũng là hệ thống cống thoát nước thải và nước mưa của khu dân cư có từ hàng chục năm trước.

Vụ người chết ký nguồn gốc đất: Tuỳ tiện dùng bản photo xác định mốc giới
Bà Phạm Thị Oanh đã mất từ năm 2004 vẫn có chữ ký trong Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất lập năm 2006 để làm cơ sở cho UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành (Phần chữ ký bà Oanh được khoanh tròn màu đỏ - PV).

Liên quan đến vấn đề tranh chấp trên, mới đây UBND quận Đống Đa đã ban hành kết luận 1555 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phạm Văn Viên – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành thời điểm năm 2006.

Nêu tại kết luận này, về nội dung tố cáo ông Phạm Văn Viên thời điểm năm 2006 là cán bộ địa chính phường Ô Chợ Dừa (hiện là Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa) liên quan quan đến việc cấp sổ đỏ cho 34 hộ gia đình, cá nhân tại phường Ô Chợ Dừa trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Nhạc và ông Lê Hữu Tiến (là bố, mẹ của ông Lê Hữu Hùng) không đúng diện tích riêng do dựa trên cơ sở một hồ sơ nguồn gốc giả mạo chữ ký của người đã chết. Trên cơ sở xem xét về nguồn gốc quá trình sử dụng đất tại số 27A Đê La Thành, hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận cũng như giải trình của ông Viên, UBND quận kết luận việc UBND phường Ô Chợ Dừa lập hồ sơ xét cấp sổ đỏ cho cả phần diện tích tăng thêm 26,6m2 so với nguồn gốc sử dụng đất ban đầu nhưng không thẩm tra, xác minh làm rõ. Đồng thời chưa xác định được rõ về vị trí, kích thước phần diện tích này trong diện tích 112,6m2 xét cấp giấy chứng nhận.

Cùng với đó, UBND quận Đống Đa cũng chỉ ra rằng: Khi xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà, UBND phường đã không làm rõ nội dung đơn giải trình và cam đoan về diện tích đất dư thừa của bà Nguyễn Thị Nhạc có đúng hay không là không đảm bảo tính pháp lý.

Về việc bà Phạm Thị Oanh đã chết năm 2004 nhưng đến năm 2006 vẫn ký vào biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, UBND quận cho biết: Việc cán bộ địa chính thời điểm năm 2006 của phường Ô Chợ Dừa (là ông Phạm Văn Viên – nay là Chủ tịch UBND phường) sử dụng biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất xác lập ngày 20/1/1998 do Trung tâm trắc địa bản đồ cung cấp photo ký xác nhận trình Chủ tịch UBND phường ký đóng dấu ngày 22/6/2006 làm tài liệu khi không kiểm tra và rà soát là tuỳ tiện không đúng quy định.

“Việc công dân tố cáo có sai phạm trong việc xét cấp sổ đỏ của UBND phường Ô Chợ Dừa mà trực tiếp là tố cáo ông Phạm Văn Viên trong việc xét, lập hồ sơ cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành vào thời điểm năm 2006 là tố cáo có phần đúng về sự việc nhưng không đúng khi cho rằng hồ sơ giải mạo người chết năm 2004 nhưng năm 2006 vẫn ký xác nhận” – kết luận nêu.

Kết luận cũng chỉ rõ UBND phường Ô Chợ Dừa, cán bộ địa chính phường thời điểm năm 2006 đã thực hiện việc lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối với trường hợp xét cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành với diện tích đất 112,6m2 không đảm bảo tính pháp lý và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ. 

Vụ người chết ký nguồn gốc đất: Tuỳ tiện dùng bản photo xác định mốc giới
Việc lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối với trường hợp xét cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành với diện tích đất 112,6m2 không đảm bảo tính pháp lý (Ảnh: Hiện trạng phần đất có đường cống và 3 hố ga trước khi xảy ra tranh chấp - Ảnh tư liệu người dân cung cấp).

Còn về nội dung tố cáo phòng Quản lý đô thị đã hợp thức hoá việc hệ thống thoát nước dân sinh chung biến đường cống chung của 14 hộ dân thành đường cống riêng của gia đình ông Lê Hữu Hùng bằng việc cấp GPXD số 190060 ngày 13/2/2019, UBND quận cho biết nội dung công dân tố cáo là sai.

Dẫn ra nội dung tại GPXD này yêu cầu chủ đầu tư thực hiện: “Chỉ được phép triển khai thi công xây dựng hạng mục nhà ở sau khi hoàn thành thi công phần hệ thống thoát nước và được UBND phường Ô Chợ Dừa, Xí nghiệp Thoát nước số 4 tổ chức nghiệm thu”. UBND quận khẳng định: các GPXD do UBND quận cấp đã thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng và có nội dung yêu cầu chủ đầu tư thực hiện về việc thi công đảm bảo thoát nước của đường cống thoát nước.

Do đó không có căn cứ cho rằng GPXD số 190060/GPXD đã hợp thức hóa việc hủy hoại hệ thống thoát nước dân sinh chung biến đường cống chung của 14 hộ dân thành đường cống riêng của gia đình ông Lệ Hữu Hùng.

Yêu cầu điều chỉnh sổ đỏ, "truy" trách nhiệm nhiều cán bộ

Trên cơ sở nội dung kết luận trên, UBND quận Đống Đa giao UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của chủ sử dụng đất tại thửa đất số 225 tờ bản đỗ 6G-II-04 địa chỉ số 27A Đề La Thành đã được cấp sổ đỏ.

 

Đồng thời, phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường (TN-MT) quận lập hồ sơ trình UBND quận điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật.

UBND quận cũng yêu cầu UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo và cán bộ địa chính phường Ô Chợ Dừa (thời kỳ năm 2006 - ông Phạm Văn Viên là cán bộ địa chính phường) về việc để xảy ra sai sót chưa tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật tại thời điểm năm 2006 khi lập hồ sơ, xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân tại địa chỉ số 27A Đê La Thành.

Cùng với đó, quận cũng yêu cầu phòng TN-MT quận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các cán bộ của phòng (thời kỳ năm 2006) về việc để xảy ra sai sót khi thẩm định, hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho công dân tại địa chỉ số 27A Đê La Thành.

Dân tiếp tục kêu cứu

Sau khi UBND quận Đống Đa ban hành kết luận 1555, các hộ dân tại Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa) tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi nhiều cơ quan, ban ngành TW. Theo các hộ dân, kết luận của UBND quận Đống Đa không giải quyết vụ việc một cách khách quan, trung thực, đúng đắn mà tiếp tục cố tình lấp liếm các sai phạm nghiêm trọng rõ rệt, đánh tráo khái niệm…

Nêu tại đơn kêu cứu, người dân chỉ ra rằng, đơn Tố cáo cùng các chứng cứ kèm theo của các hộ dân đã nêu rõ: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 27A Đê La Thành đã giả mạo chữ ký của cả người đã chết và người còn sống. 

Vụ người chết ký nguồn gốc đất: Tuỳ tiện dùng bản photo xác định mốc giới
Chính quyền liên tục có thông báo yêu cầu đình chỉ tuyệt đối công trình càng xây cao. Hiện công trình đã thi công xong tầng 4 và tiếp tục thi công tầng tum.

Cụ thể: Toàn bộ chữ ký của đại diện các hộ liền kề là bà Lê Thị Tình, ông Nguyễn Văn Định, bà Phạm Thị Oanh, ông Lê Trọng Đặng, ông Nguyễn Đình Báu trên “Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất” do địa chính Phường lập năm 1998, bị sửa chữa thành năm 2006 và “Đơn xác thực diện tích đất” đều là giả mạo.

Trong khi đó, kết luận 1555 của UBND Quận Đống Đa đã không hề xem xét, đề cập đến nội dung Tố cáo việc giả mạo chữ ký của các hộ liền kề trên “Đơn xác thực diện tích đất” do bà Nguyễn Thị Nhạc (mẹ ông Lê Hữu Hùng) lập ngày 08/02/2006, trong khi đó đây là một trong những văn bản đặc biệt quan trọng xác định việc cấp dôi 26,6m2 trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai hay đúng.

“Việc sửa chữa hồ sơ, giả mạo chữ ký (trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là một hành vi sai phạm cực kỳ nghiêm trọng có yếu tố cấu thành tội Hình sự, hơn nữa lại liên quan đến tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi sống của biết bao con người,... Vậy tại sao UBND Quận Đống Đa lại hoàn toàn bỏ lơ, không hề xem xét và đề cập đến vấn đề này tại kết luận số 1555” – đơn tố cáo nêu.

Về việc phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa cấp GPXD đối với công trình số 27A Đê La Thành, người dân cũng nêu ra nhiều bất cập mà kết luận của UBND quận Đống Đa không xem xét giải quyết.

Đơn kiến nghị chỉ ra rằng: Phòng Quản lý Đô Thị Quận Đống Đa không chỉ sai phạm trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 190060/GPXD ngày 15/02/2019 mà trước đó đã sai phạm trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 170097/GPXD ngày 13/02/2017 đối với công trình số 27A Đê La Thành.

Ngày 6/1/2017, UBND Phường Ô Chợ Dừa cũng đã có Công văn số gửi Văn phòng ĐKĐĐ – Chi nhánh Ba Đình – Đống Đa – Tây Hồ đề nghị ngăn chặn giao dịch do đất có tranh chấp nhưng vào ngày 13/2/2017, hộ ông Lê Hữu Hùng được UBND quận Đống Đa cấp giấy phép xây dựng số 170097/GPXD. Tiếp đó, ngày 15/2/2019, lại cấp giấy phép xây dựng số 190060/GPXD thay thế giấy phép xây dựng trước đó.

Trong khi, hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng số 190060 không hề có sự xác minh, khảo sát thực địa về hạ tầng kỹ thuật tiêu thoát nước duy nhất của các hộ dân (gồm đường cống và 03 hố ga chung) đã được UBND Phường Ô Chợ Dừa xác định có tồn tại và đang có tranh chấp; cũng không hề xem xét đến hơn 50 Phiếu lấy ý kiến nhân dân của UBND Phường Ô Chợ Dừa từ ngày 5/9/2017 đến ngày 15/9/2017 xác định có cống, hố ga chung trên đất lưu không bị lấn chiếm.

Thêm vào đó, nêu trong đơn kiến nghị người dân cho biết, diện tích đất tại số 27A Đê La Thành (phần không có tranh chấp) là 86m2. Tuy nhiên phòng Quản lý Đô Thị quận Đống Đa lại ký cấp GPXD cho một công trình 4 tầng, có tum trên diện tích đất chỉ có 21,1m2. Trong khi TP Hà Nội hạn chế việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng trên đất có diện tích dưới 30m2 thì việc cấp Giấy phép xây dựng số 190060/GPXD là trái với các quy định về quản lý trật tự đô thị hiện hành. 

Theo đại diện các hộ dân, ngày 6/5/2019, 12 hộ dân đã gửi đơn tố cáo về các sai phạm của UBND quận Đống Đa trong việc cấp sổ đỏ và GPXD cho số nhà 27A Đê La Thành.

Dẫn ra quy định tại khoản 1 Luật tố cáo năm 2018, các hộ dân cho rằng: Thẩm quyền thụ lý, giải quyết đơn tố cáo thuộc Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Việc UBND Quận Đống Đa ra Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 thụ lý giải quyết đơn tố cáo của 12 hộ dân là sai thẩm quyền, trái quy định của Luật Tố cáo.

Từ đó, người dân đề nghị UBND TP Hà Nội trực tiếp giải quyết đơn tố cáo ngày 6/5/2019 và các đơn thư có liên quan khác theo đúng thẩm quyền, để đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng pháp luật.

Hồng Khanh

Chuyện lạ giữa Thủ đô: Chính quyền càng đình chỉ, công trình càng xây cao

Chuyện lạ giữa Thủ đô: Chính quyền càng đình chỉ, công trình càng xây cao

- Ngay giữa quận trung tâm thủ đô, dù có thông báo yêu cầu dừng thi công từ quận đến phường chủ công trình vẫn tiến hành xây dựng. Thậm chí khi thanh tra quận có giấy mời làm việc chủ công trình cũng không có mặt..