UBND TP.HCM vừa có văn bản góp ý với Bộ Xây dựng về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án Đại học Quốc gia TP.HCM. 

Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 vào ngày 21/3/2014 với quy mô 643,7ha. Đến tháng 6/2019, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000. 

Việc điều chỉnh quy hoạch tại dự án này phù hợp với tình hình thực tế và nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân gặp vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Q.Thủ Đức được tái định cư tại chỗ. 

Theo đề xuất, sẽ bổ sung 10ha để làm khu tái định cư mới tại P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, thuộc phạm vi ranh giới Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất khu tái định cư được quy hoạch như một nhóm ở trong khu đô thị với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy chuẩn 01:2019/BXD và khi hoàn thành sẽ bố trí tái định cư cho các hộ dân chưa bồi thường thuộc Đại học Quốc gia trên địa bàn Q.Thủ Đức. 

Dành 10ha đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM bố trí tái định cư
Đề xuất dành 10ha đất tại dự án Đại học Quốc gia TP.HCM để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị thu hồi đất. 

Để có cơ sở thực hiện dự án tái định cư này theo quy định, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần xem xét tách khu tái định cư khỏi phạm vi ranh giới Đại học Quốc gia TP.HCM. Bởi ở đây có sự chuyển đổi chức năng sử dụng đất giáo dục đại học thành đất ở. 

 

Cần nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có đối với phần diện tích dự kiến bố trí khu tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, tránh để phát sinh khiếu nại sau này”, UBND TP.HCM góp ý. 

10ha khu tái định cư mới được cắt giảm từ diện tích sử dụng đất ký túc xá sinh viên, khoa ngoại ngữ và khoa giáo dục. Đây là những hạng mục thành phần của Đại học Quốc gia TP.HCM. Quy mô dân số khu tái định cư theo đề xuất khoảng 5.000 người. 

Nội dung lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án Đại học Quốc gia TP.HCM còn có vấn đề tăng quy mô tầng cao của các trường thành viên và khoa trực thuộc, từ 8-9 tầng lên thành 12 tầng.

Theo UBND TP.HCM, việc điều chỉnh này có cơ sở để xem xét và phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc (5 – 15 tầng) tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014.

Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM được xem là một trong những dự án có tiến độ triển khai chậm, mặc dù có quy hoạch từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

TP.HCM rà soát 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công

TP.HCM rà soát 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công

Để có cơ sở bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành và UBND quận - huyện rà soát các dự án nhà ở có nguồn gốc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. 

Phương Anh Linh