UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Nẵng Đặng Việt Dũng làm trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường Nguyễn Quang Vinh làm phó ban. Thành viên của Ban chỉ đạo là Phó Giám đốc các sở liên quan và phó Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 - 1

Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có nhiệm vụ giúp UBND TP Đà Nẵng xây dựng phương án, kế hoạch và chỉ đạo UBND các quận, huyện, xã, phường, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của địa phương.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khánh Hồng/ theoDân trí

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu ý tưởng phát triển đô thị sân bay Đà Nẵng

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu ý tưởng phát triển đô thị sân bay Đà Nẵng

- Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng nghiên cứu ý tưởng của kiến trúc sư (KTS) Ngô Viết Nam Sơn về phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng.