Tính đến ngày 31/10/2015, các ngân hàng đã giải ngân cho các đối tượng mua nhà vay 13.499 tỷ đồng (đạt 45%) vốn ưu đãi.

Theo báo cáo chính thức kết quả giải ngân gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ từ Bộ Xây dựng, hiện có 19 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước giao triển khai gói hỗ trợ. Trong đó, có 07 ngân hàng triển khai và báo cáo, các ngân hàng khác chưa có báo cáo.

Cập nhật tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ
Gói 30.000 tỷ chưa giải ngân được một nửa. (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 30/10, tổng số tiền được các ngân hàng cam kết cho vay là 21.518 tỉ đồng (đạt 72%), đã giải ngân là 13.499 tỉ đồng (đạt 45%). Cụ thể:

Đối với hộ gia đình, cá nhân: Các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay với 31.367 hộ, với số tiền là 14.694 tỉ đồng. Trong đó, 11.340 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 4.569 tỉ đồng; 16.832 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.775 tỉ đồng; 3.195 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.351 tỉ.

Và tính đến ngày 30/10, các ngân hàng đã giải ngân cho 31.364 hộ với số tiền là 10.072 tỉ đồng. Trong đó, 11.340 hộ vay mua nhà ở xã hội là với số tiền là 3.133 tỉ đồng; 16.831 hộ vay mua nhà ở thương mại với số tiền là 5.834 tỉ đồng và 3.193 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.105 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 địa phương có số hộ và số tiền cam kết, giải ngân lớn nhất cả nước. Trong khi tại Hà Nội, các ngân hàng cam kết cho vay đối với 13.557 hộ, với số tiền là 6.560 tỉ đồng thì ở TP Hồ Chí Minh, con số này là 7.491 hộ, với số tiền là 4.198 tỉ đồng.

 

Đối với tổ chức: Các ngân hàng đã cam kết cho vay 56 dự án với số tiền là 6.824 tỉ đồng. Trong đó, TP Hà Nội có 15 dự án với số tiền 3.283 tỉ đồng; TP Hồ Chí Minh có 9 dự án với số tiền là 1.393 tỉ đồng. Và tính đến thời điểm này đã giải ngân cho 53 dự án, dư nợ là 3.427 tỉ đồng.

Theo kế hoạch của Chính phủ, gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở nhằm mục tiêu kép, trong đó có hỗ trợ thị trường bất động sản được thực hiện trong 3 năm, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2016.

PV