Do vi phạm hành chính sản xuất thuốc Young II Captopril Tablet, SĐK VN-20970-18, số lô 1802, HD 29/6/2021 không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 39 của Nghị định 176/2013/NĐCP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, công ty Young IL Phar Co., Ltd có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị phạt 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

Công ty Young IL Phar Co., Ltd phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thu hồi và huỷ toàn bộ lô thuốc kém chất lượng nêu trên theo quy định hiện hành; báo cáo Cục Quản lý Dược kết quả huỷ thuốc sau 10 ngày hoàn tất thủ tục huỷ thuốc.

Thuốc Young II Captopril Tablet được dùng trong điều trị tăng huyết áp và suy tim. Được biết trước đó cục Quản lý Dược đã ra thông báo Thu hồi toàn quốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg), SĐK: VN-20970-18, số lô: 1802, HD: 29/6/2021 do Công ty Young IL Pharm. Co., Ltd. (Korea) sản xuất, công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu. Lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn Captopril disulíìd, vi phạm chất lượng mức độ 2.

Theo Sức khỏe & Đời sống