Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tại Điều 81 về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

Vợ chồng ly hôn, vợ không có việc làm có được nuôi con không?
Ảnh minh họa

 “Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

 

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì con của bạn mới được một tuổi, theo quy định thì con sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, quyền nuôi con còn cần căn cứ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Để giành quyền nuôi con, bạn cần chứng minh tại tòa án rằng mình có đủ điện kiện nuôi con, chẳng hạn như bạn có khả năng tìm kiếm được việc làm, bảo đảm tài chính cũng như thời gian để bạn có thể trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Việc cha mẹ ly hôn sẽ luôn là một điều thiệt thòi cho con. Vì vậy, khi cha mẹ ly hôn cần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho con. Vợ chồng bạn có thể thỏa thuận về việc nuôi con, nếu không thỏa thuận được thì đề nghị Tòa án giải quyết.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc