Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Bạn không cung cấp cho chúng tôi rằng bạn là người đã thành niên hay chưa. Trường hợp bạn là người chưa thành niên thì bạn cần sống cùng gia đình.

Luật Hôn nhân gia đình 2014 tại Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của con

-. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.
Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 
Tách gia đình,luật về tách khỏi gia đình,tự lập

 -. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

Nếu chưa thành niên bạn có quyền sống chung với cha mẹ. Nếu bạn đã thành niên thì bạn có thể ở riêng, tuy nhiên việc ở riêng là không dễ dàng, bạn không những phải có đủ điều kiện về tài chính để chi trả khi bạn sống riêng. Sống cùng những người thân trong gia đình để được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nếu trong gia đình có những điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của bạn thì bạn nên chia sẻ với các thành viên trong gia đình để hiểu nhau hơn đồng thời cũng là để tìm cách khắc phục.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An,