-  Chúng tôi là giáo viên vùng cao. Nơi chúng tôi công tác không còn thuộc diện vùng khó khăn từ năm 2006 nhưng được gia hạn đến năm 2008.

TIN BÀI KHÁC

Có việc làm mới mà vẫn đòi nhận bảo hiểm thất nghiệp
Cần dẹp tình trạng bói dạo tràn lan
Bất lợi khi ông bà làm giấy nuôi dưỡng và khai sinh cho cháu
Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản
Kí hợp đồng lao động với cơ quan cấp 1 hay 2?

Hai năm gia hạn đó chúng tôi vẫn được hưởng chế độ như vùng khó khăn. Vậy cho chúng tôi hỏi: Thời gian hai năm gia hạn đó chúng tôi có được tính thời gian lâu năm tại vùng khó hay không?

 
giáo viên vùng khó, gia hạn, chế độ
(Ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Khoảng thời gian bạn hỏi là thời gian từ năm 2006 đến năm 2008 nên cần áp dụng theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Hiện nay, Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bằng TT 35/2013/ TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Điểm e Mục 3 Phần I Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định:

“e) Nhà giáo, CBQLGD thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 mục I Thông tư này đang công tác ở các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã hoàn thành cơ bản Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005 quy định tại Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005) được hưởng các chế độ đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Thông tư này đến hết ngày 31/12/2008.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010, nhà giáo, CBQLGD công tác tại các xã này được hưởng các chế độ đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Thông tư này và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau: Đối tượng và mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Như vậy, trong thời gian từ năm 2006 đến hết năm 2008, mặc dù bạn vẫn được hưởng chế độ dành cho giáo viên công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, địa phương nơi bạn công tác đã không còn thuộc diện vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định của Chính Phủ, do đó, thời gian này không được tính là thời gian công tác thực tế tại cùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ