TƯỞNG NHỚ CÁC ANH

Cả nước chờ mong một phép màu
Giờ đây thống thiết một trời đau
Mười ba cán bộ đoàn công tác
Chẳng may núi lở bị vùi sâu

Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa
Miền Trung ơi! Thương mấy cho vừa
Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn
Mong đợi từng giây- Ai đến chưa? 

Khu 4, Phong Điền đã chung tay
Lập đoàn cán bộ giải cứu ngay
Đêm tối dừng chân trạm 67
Ai ngờ sạt lở...tiếc thương thay

 Các anh: Man, Thắng, Hải, Dương, Trung
Bình, Phúc, Quốc, Vui, Công, Dũng, Hùng
Anh Hướng, phóng viên đi tác nghiệp
Mười ba tháng mười ngày giỗ chung

 

TƯỞNG NHỚ CÁC ANH

Tang trắng trên đầu những trẻ thơ
Mẹ mất con đau đớn vô bờ
Vợ khóc chồng tái tê quằn quại
Nhân dân, đồng đội mắt lệ mờ 

Bài thơ thành kính thay nén nhang
Mong hồn liệt sỹ đến thiên đàng
Vì dân vì nước ra đi mãi
Mùa thu đời đẫm "lệ ngàn hàng". 

15/10/2020

 Vi Thanh Hoàng

Giáo viên trường THPT Tĩnh gia 3, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa