TỪ BỤC GIẢNG ĐƯỜNG

Em cô giáo bước ra từ bục giảng đường
Đã ươm cho đời những mầm xanh đẹp nhất
Nay trên thương trường doanh nhân thành đạt
Trong tim vẫn tình yêu trang sách thọc trò

Thương hiệu Việt bay xa nung nấu ước mơ
Những hội chợ nối vòng tay bè bạn
Hàng Việt chất lượng cao luôn tỏa rạng
Trong tim luôn tự hào tiếng mẹ quê hương

 

Đem sắc đẹp Việt ra các đấu trường
Lan tỏa tình yêu trong vòng tay bè bạn
Yêu đất nước qua một thời bom đạn
Nay góp sức mình chung sức dựng xây

Dẫu xa quê tình cảm vẫn đong đầy
Vẫn nhớ các em và tiếng đàn ngày ấy
Là doanh nhân gọi ước mơ bừng cháy
Từ giảng đường đem tiếng đàn xây những ước mơ...

Kim Yến