TÔI ĐI TÌM TÔI

Tìm trong vạt nắng hanh hao
Tìm trong ngõ vắng lao xao nỗi niềm
Tìm trong nỗi nhớ bưng biền
Tìm trong nhịp nối đôi miền cỏ hoa.

Tìm trong cõi tạm gian ngoa
Tìm trong câu hát giao thoa cõi lòng
Tìm trong bến nước đục trong
Tìm trong khua lái thuyền rong bến nào.

Tìm trong mạch nước dâng trào
Tìm trong giếng cạn nhốt đào sân si
Tìm trong ngọn nến từ bi
Tìm trong câu chữ vân vi mật huyền.

Tìm trong thanh tứ lan truyền
Tìm trong ngũ nhạc khắp miền phù sinh
Tìm trong ngọn gió phiêu linh
Tìm trong sinh tử thấy mình thấy tôi.

CHA

Rồi một ngày
cha không ngăn con khóc
Là khi ấy
cha không còn
cuộc đời luôn dậy con
chẳng có chàng hoàng tử nào cưỡi bạch mã.

 

Nhưng tình cha dành cho mẹ
là ngự trị cổ tích trong con
và con
từng mơ mỗi đêm
mong người đầu gối tay ấp của đời mình,
đan cho con chiếc long bào hoàng hậu.

TÔI ĐI TÌM TÔI

Nhưng con chỉ được mặc
chiếc áo dệt bằng tầm gai rướm máu
Khoác lên mình chiếc áo hoang tàn
mà vẫn ngỡ dệt được thiên đàng
cuối trời hồng hoang.

Con nhặt nhạnh đan may
vá những trầm tích cùng hoang phế
Khắc lên tim hai chữ vi vô
Để oàn lưng cõng đời mình
như lông ngỗng của nàng Mị Châu nhỏ lệ ăn năn vàn ức kiếp.

Hoàng tử của đời mình ư
con chẳng còn muốn đợi
dẫu kỳ vọng
chưa thoát khỏi duyên nghiệp ba sinh
và mãi mãi luân hồi
trong câu kinh con thường hằng nhật, nguyệt.

Ngôi hậu hoàng con chẳng muốn tại vị
bởi nhân gian
cổ tích khó tương phùng
Dẫu hoàng vị có muôn đời bỏ ngõ
thì con vẫn là công chúa được cha thương.

Cha hãy yên lòng dù thế gian ngăn cách
Âm,dương với con chỉ là một làn khói tỏa
Bởi cha mãi mãi là vị hoàng đế
duy nhất của lòng con.

TRẦN THẢO VY