TIN NHẮN

Tháng mười về ngang nỗi nhớ
Đón thu mưa ngập trắng đồng
Tóc dài cài thơm hương lúa
Đêm chờ mi khép đèn chong

Thời gian trôi về vô định
Vẫn thương ngày áo đôi tà
Dòng tin không còn thương mến
Đã thành vết cắt lòng ta

 

Cố quên lại càng thêm nhớ
Cố tình tình vẫn dửng dưng
Nhớ thương đâu cần nguyên cớ
Ghét ghen chẳng nệ chưa…từng…

Trách gì lòng đen dạ trắng
Trách gì ý bạc lời chì
Thương lắm ngày xưa áo trắng
Ghét thì…
Lẽo đẽo mà đi

Lý Thị Minh Châu