TÌM EM

Rong ruổi tìm em khắp nẻo đường
Tìm người đồng ngũ, bạn chiến trường
Đơn vị cuối cùng em lưu dấu
Trận nào chiến đấu em tử thương

Anh vào tìm em ở An Sơn (*)
Đồn giặc năm xưa đã không còn
Vùng trắng không dân, ai nào biết
Bộ đội về đây đánh mấy lần

Anh nén lòng đau tới Nghĩa trang
Hồn như lạc tới chốn ngổn ngang
Gần ba trăm mộ không danh tính
Bật khóc gọi em giữa chiều vàng

 

Cả đời mẹ đã đợi chờ em
Quá dài, không thể đợi chờ thêm
Trái chín gió lay, chiều xiêu bóng
Mẹ đã đi về cõi bồng tiên!

Năm hai năm lẻ đã trôi qua
Máu chảy ruột mềm dạ xót xa
Hy vọng tìm em xa vời quá
Trăn trở trong anh tuổi đã già!

Đã nhờ công nghệ A D N
Khi nào tìm kiếm được chính em?
Nghĩa trang Hành Dũng (**) em đã tới ?
Hay vẫn lẻ loi thiếu bạn hiền?

Hải Phòng, ngày 22/ 7 /2019
NGUYỄN THÀNH VÂN

(*)An sơn: Thôn An sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.
(**)Nghĩa trang Hành Dũng: Các Liệt sĩ hy sinh xung quanh đồn An sơn (thôn An sơn, xã Hành Dũng) được quy tập đưa về nghĩa trang của xã. Nghĩa trang có gần, 380 phần mộ Liệt sĩ thì gần 300 mộ không có thông tin về danh tính.