Bến tình,khói đồng,sợi nhớ,sợi thương

Khói lừng rướn đụng chân mây
Buông chùng dấu hỏi, chạm ngày lướt qua
Chiều cong vạt nắng hiên nhà
Chênh vênh nỗi nhớ, lời ca đẫm buồn

Quê nghèo heo hút mưa tuôn
Ngày hong sợi nhớ đêm luồn sợi thương
Dệt mơ thuở học chung trường
Khói rơm hương ấy còn vương tình đầu

 

Rời làng đang giữa mùa ngâu
Xa em từ đó...hong sầu mái phơi.
Thắt lòng thôn nữ xuân thời
Em về bến hiếu, lệ rơi...bến...tình!

Làng bên ngóng tiếng lặng thinh
Buông chùng cánh võng ru tình dở dang.
Chiều nay ai...đốt lỡ làng
Khói lên dựng đứng chắn ngang góc trời!

Đỗ Nam Tiến