THỨC GIẤC BÊN NHO QUẾ
THỨC GIẤC BÊN NHO QUẾ

Sáng hút thuốc bên dòng Nho Quế
Phả khói lên trắng cả đỉnh Pì Lèng
Kìa vắt vẻo, con ngựa thồ chân dốc
Say thuốc à, đủng đỉnh chẳng buồn lên?


Sáng hút thuốc cùng dòng Nho Quế
Phả khói thành mây lấp kín cổng Giời
Em gái phố, mây trên này nhiều lắm!
Em ngắt về làm cúc họa mi không?

 


Sáng thức giấc bên dòng Nho Quế
Chợt nhận ra đêm trắng trước Sủng Là
Vùi phố thị dưới chân đỉnh dốc.
Sa mộc buồn, phủ bóng kín nhà Vương...


Châm điếu thuốc giữa lưng chừng dốc
Nhìn ngô Đồng Văn đuổi đá xám tai mèo...
Gió biên viễn đuổi mòn đỉnh núi
4 vạn năm rồi, gió có mỏi chân không?


Mai, hay mốt, chợ tình lại họp
Người ở lại đi, ta lặng lẽ về
Dụi điếu thuốc bẽ bàng nhìn Nho Quế
Nuốt khói vào, lòng trỗng rỗng hư không...

Di Linh
Hà Giang, tháng 11/2019