Tháng tư,cánh võng,tình mẹ,mẹ hát

Tháng Tư cõng nắng ra đồng
Mồ hôi rơi xuống thắm dòng phù sa
Ngọt ngào như những lời ca
Thuở thời mẹ hát ru ta vào lòng

Tháng Tư soi mặt trên sông
Bâng khuâng khóe mắt len nồng hơi cay
Ấu thơ xa tít theo ngày...
Chỉ còn năm tháng guộc gầy ngống trông!

 

Tháng Tư thương dáng mẹ còng
Vì đời sớm phải gánh gồng lo toan
Cha đi thuở mẹ còn son
Giờ thì dốc liễu héo hon đợi chờ!

Tháng Tư bất chợt ngẩn ngơ
Đêm nghe câu hát ầu ơ... bùi ngùi!
Kẽo cà cánh võng đưa nôi
Ví dầu tình mẹ muôn đời không phai.

Đan Nguyễn