Vua Hùng,Giỗ tổ,Giỗ tổ Hùng Vương,Phong Châu

Cúi đầu bái tạ Vua Hùng
Nặng ơn tiên tổ đã cùng nước non
Chung lòng một dải giang sơn
Quê hương giàu đẹp cháu con anh tài

Thăng trầm bao cuộc đổi thay
Nước non vẫn nước non này đẹp xinh
Vang danh sơn thuỷ hữu tình
Năm châu bốn biển đã đinh ninh lòng

Mùa no ấm trổ tràn đồng
Mưa dầm nắng dãi thơm bông lúa vàng
Qua dần vất vả gian nan
Rách lành san sớt vinh quang chung cùng

Cúi đầu bái tạ Vua Hùng
Bốn nghìn năm mãi sống cùng cháu con
Gương lành soi cả nước non
Vẻ vang rạng rỡ giang sơn Lạc Hồng

VỀ NGUỒN

 

Vua Hùng,Giỗ tổ,Giỗ tổ Hùng Vương,Phong Châu

Về nguồn viếng các Vua Hùng
Ơn công dạy dỗ cấy trồng ấm no
Đất Rồng hương Việt thơm tho
Đồng Tiên xanh ngát câu hò lúa reo

Miệt mài cày cuốc ươm gieo
Mang gươm mở cõi lúa theo chân người
Đã nên ruộng mật bờ xôi
Đã thành sông núi biển trời Việt Nam

Lớn từ đồng đất Văn Lang
Bánh chưng thơm nhớ ơn chàng Lang Liêu
Dâng cha lễ vật quê nghèo
Chắt từ tần tảo ươm gieo cấy trồng

Vinh thay dòng giống Tiên Rồng
Vinh thay cháu Lạc con Hồng kiên trung
Khói nhang nghi ngút Đền Hùng
Về nguồn viếng tổ viếng tông giống nòi

Phan Thành Minh