NHỚ MÁ CHIỀU MƯA

Chiều nay con nhớ má
Mưa tầm tả u buồn
Mưa hay là nước mắt
Của đất trời lệ tuôn

Vẫn như còn thấy má
Vẫn tươi cười bên con
Vẫn như được gần má
Mỗi khi con vui buồn.

NHỚ MÁ CHIỀU MƯA

Trọn một đời vất vả
Trọn một đời hy sinh
Chúng con luôn ghi nhớ
Công ơn má sinh thành...

 

Dẫu cách xa li biệt
Trong tim con mãi còn
Nụ cười má rạng rỡ
Vẫn gần bên cháu con.

04/06/2020

NHỚ MÁ CHIỀU MƯA
NHỚ MÁ CHIỀU MƯA

Đoàn Thị KIm Hồng