NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG THÔI

Người ơi đớn đau này
Sẽ còn dài bao lâu
Trong cơn cuồng nộ này
Ai người khóc cho ai

Biết đâu là ngày mai
Biệt ly không báo trước
Thầm lặng rơi nước mắt
Ai đau nhiều hơn ai

Người ơi và người ơi
Nhìn nhau xa vời vợi
Riêng - chung gì cũng vậy
Ai rớt lệ cho ai

Người ơi xót xa này
Sẽ còn dài bao lâu
Trong cơn đày đọa này
Ai người hiểu cho ai

 

Biết đâu là tàn đêm
Mai tiễn biệt nhau đi
Không báo trước biệt ly
Nước mắt rơi cầu nguyện

Ai thương tình hơn ai
Người ơi và người ơi
Tình yêu thương tồn tại
Riêng - chung gì cũng vậy

Người yêu người không thôi
Người ơi và người ơi
Hãy cho nhau nụ cười
Hãy bao dung cuộc đời
Người thương người không thôi...!

Ngày 27/03/2020
Lê Viết Hòa