NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 

Giữa chốn linh thiêng
Bồ đề nặng quả
Chốn đậu linh hồn
Gió Lào khô lá
Nghĩa trang Trường Sơn
Nghĩa trang đường Chín
Đất trời lồng lộng
Linh hồn bay cao
Núi sông hùng vĩ
Linh hồn bất tử
Nguyện tấc lòng thành
Dâng ba nén hương
Cúng hồn liệt sĩ
Bừng ngọn lửa thiêng
Anh linh chứng giám
Các anh các chị
Phù hộ độ trì
Quốc thái dân an
Giữ yên bờ cõi
Hải đảo trùng dương
Biển Đông lặng sóng
Giữ vững chủ quyền
Tổ quốc thiêng liêng
Kính bái!
(Quảng Trị-26/7/2020)

Trương Hòa Bình