(Tặng các cựu binh, Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội)
MỘT THUỞ...
Giờ lại ngồi ôn chuyện cũ ngày xưa
Cái thuở ban đầu họp thành Đại đội
Trường Tổng hợp của một thời sôi nổi
Cơm độn, cá khô vẫn cười nói vang trời

Xô nước dùng chung, miếng cháy chia đôi
Vẫn say sưa phạm trù qui luật
Những Hàm số những Ma trận tất bật
Lịch sử xưa soi sáng hôm nay…

Tri thức đắp bồi nâng cánh ta bay
Cải tạo thế giới với niềm tin khắc khoải
Những “lính trẻ” “lính già” say sưa mê mải
Đất nước ngổn ngang, đời trăm mối rộng dài.

 
Con đường nào vạch tới tương lai
Niềm tin nào đốt thành ngọn lửa
40 năm mịt mù quanh co, dang dở
Ngoảnh lại nhìn tóc đã sương mai

40 năm sao và vạch đầy vai
Tướng tá, doanh nhân còn bao điều ước
Đành gửi lại. Buồn vui theo nhịp bước
Nắng đã chiều gió cuối bãi xôn xao…

Nào hãy ngồi ôn chuyện cũ “tào lao”
Cái thuở ban đầu họp thành Đại đội
Cái thuở lính quèn của một thời nông nổi
Cơm độn cá khô vẫn cười nói vang trời.

                                                    2017
                                         Nguyễn Đăng Tấn
(Ảnh các cựu binh Sinh viên ĐH Tổng hợp Hà Nội thăm dinh Thống nhất)