KHÚC TRÁNG CA HAI CHIỀU TỔ QUỐC
Nhà thơ: Ngọc Lê Ninh

Thời gian vít còng lưng mẹ
Nhưng kéo thẳng lưng con
Như dáng hình hào khí nước non.

Mẹ đi tìm thời con gái sắc son
Từ khói lửa nắng mưa bão tố
Mắt níu lại từng bước chân quá khứ.

Con đi tới ngày mai
Bàn tay mẹ nâng con tới tương lai
Cùng lời thề bất tử.
Mẹ mơ về một thời thiếu nữ

Như đàn chim con không vương bụi trần
Bay vào bầu trời hạnh phúc sáng trong.
Mẹ cho con niềm tin khát vọng

 

Theo nhịp thở hành quân
Từ đồng quê tới rừng biển xa khơi
Trái tim con dâng trào hương mới
Vì Tổ quốc

Mẹ – Con
Xanh
vọng
hai chiều.

KHÚC TRÁNG CA HAI CHIỀU TỔ QUỐC


Bản dịch tiếng Anh của Linh Vũ (quốc tịch Mỹ)

THE TWO-WAY HOMELAND

Poet: Ngoc Le Ninh

Translator: Linh Vu

Time pulled down the mother’s back
But straightened up the son’s one
Like the brave aspect of our country.
The mother was thinking of the fidelity of maiden time
In war, scorching sunshine, stormy rain and hurricane
Eyes clung to each step of the past.
The son is looking forward tomorrow
The mother’s hands raise the son up to the future
Both having taken the same undying vow.
The mother was dreaming of the time of young girl
Like a flock of young birds without worldly dust
Flying into the bright sky of happiness.
The mother gives the son a yearning hope
Along the breathing speed in the operations of troops
From the countryside to forest and offshore sea
The son feels a surge of new essence in his heart
Because the homeland
Is
Mother – Son
Evergreen
echoing
two-way.