Nay Chú đã về nơi miền xa ấy hội ngộ cùng Ba con, lại càng mênh mông nghĩa cả, đằm thắm yêu thương. Ở nơi ấy, chắc Chú và Ba con sẽ mãi gần nhau chung ly rượu nồng. 

Khóc chú Vũ Khiêu

Hành Thiện quê nghèo gương đất học

Xuân Trường văn hiến sáng danh nhân

Hào khí Đông A trời Nam tỏa

Uy danh Đại Việt rạng ngàn năm

Thâm nho mẫn tuệ trang thức giả

Tây học tú tài đất Thăng Long

Đất nước lâm vào cơn nguy biến

Lên đường theo tiếng gọi non sông

Việt Bắc chiến khu bao gian khổ

Theo Bác con đường buổi hừng đông

Chí trai hồ thỉ mang thi thố

Điện Biên lừng lẫy rạng anh hùng

Chiến thắng quân reo về Hà Nội

Cơ đồ nước Việt sáng bừng lên

Chí sĩ góp công hưng Tổ quốc

Non sông rực rỡ giống rồng tiên

 

Tiên phong xây dựng ngành mỹ học

Khoa học nhân văn bước khởi đầu

Triết học dày công trình nghiên cứu

Thông tấn nước nhà bước tiến mau

Sống quá bách niên còn minh mẫn

Việt Nam bách tuế có nhiêu người

Nhả ngọc phun châu dâng Đất Mẹ

Tinh anh bình dị sáng nụ cười Nét

"Đẹp","Anh hùng và nghệ sĩ"*

Đặng Vũ nho gia bậc hiền tài

Văn hiến Việt Nam nghìn trang sách

Vẫn còn trăn trở với tương lai

Trọn đời cống hiến cho đất nước

Vũ Khiêu đại lão mãi lưu danh

Cháu viết mấy dòng giờ vĩnh biệt

Tiễn Chú về chơi cõi Vĩnh Hằng.

04/10/2021

Trương Hòa Bình

* Tựa đề các sách tiêu biểu của tác giả Vũ Khiêu