Tai nạn giao thông,đèn đỏ,vụ Long An

Họ đã dừng trước ngã tư đèn đỏ
Chờ một phút thôi để về với gia đình
Trước mặt họ vẫn con đường rộng mở
Có ngờ đâu thần Chết phía sau mình

Họ đã dừng trước ngã tư đèn đỏ
Thời gian trôi một phút yên bình
Sao phút chốc bỗng tang thương bão tố
Chiếc xe điên như mãnh thú bất thình lình

 

Họ phải dừng trước ngã tư đèn đỏ
Hiệu lệnh chung ai cũng phải chấp hành
Nguyên vẹn niềm tin, vẹn nguyên thể xác
Có ngờ đâu chỉ một phút tan tành

Họ phải dừng trước ngã tư đèn đỏ
Nhưng chẳng bao giờ họ được thấy màu xanh
Xin chấp hành nghiêm khi dừng đèn đỏ
Người vô tội trên đầu sẽ bớt những vành khăn

Họ đã dừng trước ngã tư đèn đỏ...
Họ phải dừng trước ngã tư đèn đỏ...
Họ phải dừng trước ngã tư đèn đỏ...

Nguyễn Thị Hạnh Loan