GỌI MÙA

Mùa mang ráng nắng sắc trời
Gọi hoàng hôn để bồi hồi nụ xuân
Suối reo mạch chảy trong ngần
Chim ca rộn rã trên tầng cội xanh

Đào mai nở nụ trên cành
Gọi hoàng hôn đợi tròn canh chuyển mùa
Ba mươi bếp lửa giao thừa
Xua tan cái lạnh ủ vừa tình xuân

 

Này em áo lụa thanh tân
Thơm hương tóc mượt níu chân người về
Gọi mùa giữ lửa đam mê
Bỏ sau lưng những tái tê đường trần

Hương trà ngào ngạt phong vân
Lắng tâm nghe tiếng chuông ngân tịnh nhường
Ơn đời còn đó yêu thương
Này em áo lụa trên đường vào xuân...!

Ngày 22/01/19-21
Lê Viết Hòa (Lê Vân)