mây trắng,phiêu bồng,nhớ tri kỷ,mảnh buồn

Cũng không biết vì sao mà em nhớ
Hay tại ngày rét ngọt ngấm vào tim
Muôn ý nghĩ như tàn tro sắp rụng
Triệu mảnh buồn thong thả cất mình lên.

 

Nghe không anh em gửi vào mây trắng
Những vui buồn ta đã có bên nhau
Bao kỉ niệm bao thăng hoa cảm xúc
Trong trẻo ngọt lành tri kỉ thẳm sâu.

Nghe không anh em gửi vào trong gió
Lời thì thầm của nỗi nhớ mùa đông
Những xao xác của tháng ngày thương nhớ
Em giấu trong dải lau trắng phiêu bồng.

ĐỖ THU HẰNG