Là Tiến sỹ trong lĩnh vực môi trường công tác tại Bộ Tài nguyên - Môi trường, anh luôn quan tâm tới bão lũ, biến đổi khí hậu. Anh thường viết về lĩnh vực này và có nhiều thành công. Bài thơ anh vừa sáng tác đã được phổ nhạc thành bài "Hành khúc mặt trận Corona", nhằm cổ vũ cho tuyến đầu chống dịch.

ĐƯỜNG RA MẶT TRẬN CÔ-RÔ-NA


Cả nước hôm nay chung tay lên đường ra trận
Không chiến hào, không khói lửa, đạn nổ bom rơi
Mặt trận Cô-rô-na nhóm lửa tình thương cháy bất tận
Ta xung phong diệt thù Covid hỡi đồng đội ơi!

Bao miền quê thân yêu đang vẫy gọi ta lên đường
Toàn quân đi trùng trùng theo vũ khí 5K
Người chiến sỹ áo trắng ngày đêm tiền phong trên chiến trường
Vì tổ quốc yên bình quyết tiêu diệt hết Cô-rô-na.

 

Việt Nam ơi! Đất nước vang dội những chiến công
Lịch sử đỏ thêm trang thắng giặc vi rút Cô-rô-na
Việt Nam ơi! Xứng danh con lạc cháu hồng
Tim thắm màu cách mạng vườn Tổ quốc nở hoa./.

ĐƯỜNG RA MẶT TRẬN CÔ-RÔ-NA

Ngọc Lê Ninh