DIỆT GIẶC CORONA

Ngọc Lê Ninh (TS KH)


Cô - rô - na đến từ Vũ Hán
Loài giặc hung lan khắp địa cầu
Người người hãy nắm tay nhau
Giữ tươi trái đất xanh màu bình yên.

Điều thứ nhất đóng nhanh cửa khẩu
Các chuyến bay thương mại tạm ngừng
Dựng thêm bệnh viện trong rừng
Lập vành đai trắng khoanh vùng hiểm nguy.

Điều thứ hai thông tin làng, phố
Hãy cùng nhau lập bốt kiểm tra
Người nào nhiễm Cô - rô - na
Tự khai trình báo tránh xa vào rừng.

Điều thứ ba lo nguồn thực phẩm
Dựng thêm kho lưu trữ dài ngày
Công an, bộ đội đêm ngày
Cùng dân sản xuất thêm đầy kho lương.

Điều thứ tư tạm ngừng đến lớp
Con nhỏ nên trông giữ tại gia
Thầy soạn giáo án ở nhà
Học bài qua mạng cũng là học chăm.

Điều thứ năm truy lùng kẻ địch
Xem bệnh nhân như những “nạn nhân”
Cách ly, cứu chữa ân cần
Tuân nghiêm quy định, lộ trình bàn giao

Điều thứ sau chớ nên tụ tập
Hoãn hội hè, ca nhac, mit tinh
Khẩu trang luôn giữ riêng mình
Tay chân sạch sẽ bệnh tình sẽ qua.

Điều thứ bảy tự tin - đoàn kết
Cô - rô - na sợ nghĩa tình sâu
Người người hãy nắm tay nhau
Giữ tươi trái đất xanh màu bình yên

Nhà thơ lớn, Thiên tài của nước Cộng hòa KYRGYZSTAN (LIÊN XÔ CŨ) đến từ xứ UZBEK đã dịch Bài thơ "DIỆT GIẶC CORONA" sang tiếng Nga. Dịch giả Linh Vũ quốc tịch Mỹ đã dịch bài thơ sang tiếng Anh. Cảm ơn 2 dịch giả đã chung tay tham gia diệt giặc Corona để Giữ tươi trái đất xanh màu bình yên!

DIỆT GIẶC CORONA

ПОЭМА ДЛЯ ГРАЖДАН

УБИЙСТВО КОРОНЫ

Поэт: Нгок Ле Нинь
Перевод: Рахим Карим

Корона родом из Уханя
Свирепый враг, который распространяется по всему земному шару
Все люди должны держаться за руки
Сохраняя землю свежей, в зеленом спокойном цвете.

Во-первых, немедленно закройте пограничные ворота
Временно приостановите коммерческие рейсы
Постройте больше клиник в лесах
Установите белые пояса, чтобы разграничить опасные зоны.

 

Во-вторых, распространите информацию о Короне в деревнях и городах
Вместе создавайте испытательные станции
Тот, кто заразиться короной
Должен сам принять решение: убегать в лес.

В-третьих, подумайте об источниках пищи
Постройте больше продовольственных хранилищ в течение короткого времени,
Используя агентов полиции и солдат днем и ночью
С помощью людей улучшайте производство по заполнению продовольственных складов.

В-четвертых, прекратите посещать школу в данное время
Берегите маленьких детей дома
Пусть учителя составляют планы уроков на дому
А школьники учатся в режиме онлайн.

В-пятых, перестаньте охотиться на врагов
Считая пациентов "заключенными"
Изолируйте их, и вылечивайте с любовью
Строго соблюдайте правила, меняйте графики

В-шестых, не собирайтесь вместе
Отложите фестивали, музыкальные шоу и встречи
Всегда держите маски для лица индивидуально
Очистите ноги и руки, и скорбь уйдет.

A POEM FOR CITIZENS

KILLING OFF CORONA
Poet: Ngoc Le N inh
Translator: Linh Vu

DIỆT GIẶC CORONA
DIỆT GIẶC CORONA

Corona viruses come from Vu Han
A ferocious foe is spreading throughout the globe
All people should hold hands together
Keeping the earth fresh in green peaceful color.

Firstly, close border gates immediately
Suspend commercial flights temporarily
Build more clinics in forests
Set up white belts to delineate dangerous zones.

Secondly, give information on Corona in villages and cities
Together, set up testing stations
Anyone gets Corona ìnfection
Making self-report on it and running away to forests.

Thirdly, think about food sources
Build more food storages for long time using
Police agents and soldiers day and night
With people improve production for filling food stockrooms.

Fourthly, cease coming to school for the moment
Take care of young children at home
Teachers compose lesson plans at home
Studying online is also studying hard.

Fifthly, hunting down enemies
Considering patients as "prisoners"
Isolate and cure them with fondness
Strictly follow the rules, shift schedules

Sixthly, do not gather together
Postpone festivals, music shows and meetings
Always keep face masks individually
Cleanse feet and hands, affliction will go away.

Seventhly, concern of confidence and solidarity
Corona is afraid of deep affection and love
All people should hold hands together
Keeping the earth fresh in green peaceful color.