CHỦ ĐỘNG CHỐNG COVID-19

Một ngày làm việc mới bắt đầu
Sau kỳ nghỉ lễ tháng năm lâu
Mọi người tâm trạng vẻ mệt mỏi
Bắt tay vào việc chưa đều, sâu

Người nào có cảnh báo nguy cơ
Tiếp xúc lây nhiễm chẳng thờ ơ
Khai báo kịp thời, đúng quy định
Chủ động phòng, chống không là lơ

Cơ quan chức năng đến từng ngõ
Gõ từng nhà, rà kỹ từng hộ
Phát hiện kịp thời người khả nghi
Để phòng, chống ngay, không bất ngờ

 

Tình hình lây nhiễm cộng đồng tăng
Covid biến chủng rất hung hăng
Phải lường, ứng phó đúng, nhanh nhậy
Không để chống dịch vào thế căng

Mọi người phải hạn chế ra ngoài
Nếu ra đeo khẩu trang, xịt tay
Giữ đúng khoảng cách, không tụ tập
Giữ môi trường trong sạch mãi hoài.

Covid có trăm ngàn mưu kế
Tan bay luồn lọt đầy hiểm ghê
Cũng bị phát hiện phơi bày hết
Đánh cho tan biến, chết thảm thê.

7h6’ ngày 4/5/2021.

Trần Minh