BƯỚC CHÂN ÔNG

(Thành kính dâng Bác Phiêu)

Bước chân ông
Theo dặm dài đất nước
Kháng Pháp
chống Mỹ
Chẳng ngơi nhịp bước

Biên giới Tây Nam
Tiếng súng lại vang
Diệt kẻ thù
Giữ yên bờ cõi
Xóm làng

Lại lao vào
Giúp anh em bè bạn
Trong cơn hoạn nạn
Diệt bọn khmer đỏ
Sáng ngời tình nghĩa
Thuỷ chung

Đất nước bình yên
Dân chẳng bình yên
Nên ông chẳng yên lòng
Đứng đầu Đảng
Quyết chống tham nhũng
Diệt lũ bất lương

Nghị quyết 6(2)
Phát súng mở đường
Lũ kền kền rung động
Quyết hợp sức để chống

Lần đầu
Bỏ chế độ cố vấn
Bao thử thách đặt lên vai
Cùng toàn Đảng quyết vượt dặm dài

 

Muốn bình yên
biên giới Việt-Trung phải yên bình hữu nghị
Đàm phán bao đắn đo suy nghĩ
Tấc đất cha ông phải quyết giữ gìn

Vẫn có kẻ ngó nghiêng
Rỉ tai nhau
Rồi luận bàn châm chọc
Thành quả của cả dân tộc
Bị bóp méo
Mặc thực tiễn rành rành...

Hiệp định thương mại
Một cuộc chiến cạnh tranh
Từng điều khoản phải vì dân vì nước
Ý kiến chuyên gia
Bộ ngành sau trước
Hội thảo đắn đo
Quyền lợi của dân không phải chuyện đùa
Vẫn có kẻ đặt điều
Lấy tay che ánh sáng...

Về nghỉ vẫn trọn lòng vì Đảng
Vẫn trở trăn chống tham nhũng quan liêu
“Đã tắm phải gội đầu” dân mới tin yêu
“Không tắm từ vai” cán bộ làm trước.

“Bệnh đã chẩn rồi” quyết làm bằng được
Giữ lòng tin dân với Đảng, Đảng vì dân...
Người lính trường chinh không chút ngại ngần
Dẫu đụng chạm vẫn không lùi bước.

Ông đã ra đi khi dân khi nước
Đang đồng lòng trên dưới chung tay
Cùng đốt lò diệt tham những
Chống những kẻ biến chất đổi thay
Tự diễn biến tự đổi màu chuyển hoá..

Tiễn đưa ông về trời
Lòng dân còn đó
Đất nước vắng ông
Chân lí vẫn còn.

9-8-2020

Nguyễn Đăng Tấn