BÀI CA CHO NHỮNG NGƯỜI HY SINH

Những Người hy sinh giống như tia chớp xanh
Phóng vút lên khoảng không khi mặt trời vừa lặn
Ta chỉ thấy một lần -
rồi vĩnh viễn họ đi vào lòng Tổ Quốc

Sinh ra từ lòng Mẹ
Họ trở về trái tim - của Mẹ
Hồi sinh

Những Người hy sinh thời nào cũng không đòi trả giá
Không tính toán thiệt hơn
Cái chết với họ nhẹ tựa lông hồng

 

Điều họ muốn chúng ta ai cũng biết
Tổ Quốc bình yên
Những người thân không phải đói nghèo
Không bị lãng quên

Nhân dân, những người đang sống
Nhớ câu "Uống nước nhớ nguồn "
Những sự hy sinh không bao giờ vô nghĩa
Trường tồn với thời gian

Hãy ngủ yên nhé... những Người bất tử
Tổ Quốc là Mẹ
và Mẹ là Nhân dân
Mẹ bao dung
nhưng Mẹ rất công bằng...

Ngày 17/02/2019

Lê Viết Hoà (Lê Vân)