Bạn đọc
>>

Thơ

ĐẮK NÔNG
icon
Trường Sơn vượt núi băng ngàn/ Trùng trùng điệp điệp quan san lời nguyền/ Ta về với cả Tây nguyên/ Núi cao dốc dựng đây miền sơn khê/ Hai mùa mưa nắng lê thê/ Mưa giăng mù mịt nắng về chói chang...
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị