Tháng tư rồi

Tháng tư rồi anh có về không
Hạ đã cháy khung trời rực lửa
Lại mùa nữa anh ậm ừ thất hứa
Để tủi hờn ngập bước chân qua

Tháng tư rồi Loa Kèn đương nở hoa
Màu trắng trong ngập tràn con phố nhỏ
Đem tinh khiếp đắn đo mùi nhớ
Để căng tràn hơi thở vương ra

Tháng tư về vờn nỗi nhớ cách xa
Anh cứ hứa rồi ậm ừ để ngỏ
Nắng hạ vàng khoảng trời xưa rực đỏ
Cho nồng nàn nỗi nhớ dây dưa
 


Tháng tư về kéo em nhớ mùa xưa
Mình trốn học vùi cây trứng cá
Anh cứ thế leo trèo vất vả
Cho mũ đầy những quả hồng tươi

Nắng tháng tư cháy khét gọi mời
Lúa ngả vàng bung hoa kết trái
Thèm vị quê mùi hương cốm mới
Cứ thập thò nơi đầu lưỡi để say

Tháng tư rồi biết anh có hay!

Phương Tâm