-Em sinh năm 1990, muốn tự đóng bảo hiểm xã hội không thông qua công ty hay cơ quan đơn vị nào thì có được không? Nếu được thì thủ tục và cách thức đóng  như thế nào? Có được hưởng chế độ thai sản không?
 
TIN BÀI KHÁC

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng những chế độ gì?
Nhiều đơn vị còn "nợ", không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn

Luật BHXH 2006 tại điều 3 khoản 3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.

Luật BHXH 2006 tại Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội 1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây: a) ốm đau; b) Thai sản; c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;d) Hưu trí;đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất.

Nghị Định 190/2007 tại Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 15 và Điều 16 Luật bảo hiểm xã hội 

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có các quyền sau đây:

a) Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;

b) Nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội tự nguyện đầy đủ, kịp thời, thuận tiện theo quy định của Nghị định này;

c) Hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu;

Như vậy, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất mà không được hưởng chế độ thai sản. Chỉ có hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động và người lao động đóng thì mới được hưởng chế độ thai sản.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ) 

Ban Bạn đọc