Tôi làm việc trong bệnh viện. Hiện đã nghỉ hậu sản và nộp giấy khai sinh cho BV 1 tháng sau sinh. Nhưng đến nay đã 2 tháng (tức hậu sản tháng thứ 3) mà tôi vẫn chưa nhận được tiền hậu sản.

TIN BÀI KHÁC

Tôi hỏi bên bệnh viện thì được trả lời chưa tới đợt, đợi bên Bảo Hiểm Xã Hội chuyển tiền về, nghỉ xong vào làm sẽ nhận đủ luôn (tức nghỉ hậu sản xong 6 tháng).

Theo tôi được biết là bên bệnh viện phải giải quyết chế độ cho tôi 3 ngày và thanh toán trong khoảng 15 ngày từ sau khi nhận đủ hồ sơ giấy tờ của tôi. Vậy tôi phải làm sao để được nhận tiền sớm? Và tình trạng này đã diễn ra từ trước: người lao động nghỉ xong hậu sản 6 tháng và phải đợi tới đợt mới nhận được tiền trợ cấp?

Thắc mắc chế độ hậu sản
(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

 

“1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006, công ty của bạn phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp ốm đau cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi người lao động nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hàng tháng hoặc hàng quý, công ty phải lập hồ sơ quyết toán kinh phí đã chi trả cho người lao động. Cơ quan BHXH sẽ tổng hợp số chi BHXH cho người lao động đã được duyệt để làm cơ sở chuyển tiền cho công ty.

Công văn 4653/BHXH – TCKT ngày 1/12/2014 hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản: 1. Khi thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK

a) Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 117 Luật BHXH: Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có liên quan từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

Theo đó, khi giải quyết, chi trả chế độ cho người lao động, yêu cầu người lao động ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD) (các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).

- Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 117 Luật BHXH: Hàng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho tổ chức BHXH.

Trên đây là quy định của pháp luật, bạn có quyền kiến nghị lên người sử dụng lao động để được giải quyết hoặc nộp đơn yêu cầu Hòa giải viên lao động của Phòng Lao động, thương binh và xã hội tiến hành hòa giải.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).