Tăng lương cơ sở

Từ 1/7/2019, điều chỉnh lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng. Đối tượng điều chỉnh gồm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và NLĐ làm việc trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSN của Đảng, Nhà nước, tổ chức CT-XH và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW.  Cấp huyện, cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. 

Những điều người lao động không thể bỏ qua từ 1/7/2019
Những chính sách thay đổi từ 1/7

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Tăng 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019.  Đối tượng điều chỉnh: Mức tăng trên áp dụng đối với 08 nhóm đối tượng.

Căn cứ pháp lý: Điều 1, 3 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/20119. 

 

Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Số tiền trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi là 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con (tăng 200.000 đồng cho mỗi con so với hiện hành).

Căn cứ pháp lý: Điều 38 tại Luật BHXH 2014 và Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tăng lương, phụ cấp hiện hưởng

Mức lương thực hiện từ 1/7 = 1.490.000 *  Hệ số lương hiện hưởng

Đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp thực hiện từ 01/7 = 1.490.000 *  Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp = {(1.490.000 *  Hệ số lương hiện hưởng) + (Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có))} *  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Đối tượng điều chỉnh: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương, phụ cấp theo lương cơ sở.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019. 

PV

Muốn được hoàn lại tiền do đóng nhầm BHYT

Muốn được hoàn lại tiền do đóng nhầm BHYT

Bố tôi là bệnh binh mất sức lao động 61%, theo đó mẹ tôi ko phải mua bảo hiểm y tế theo thông tư mới từ năm 2012.