Em mới mở nhà thuốc với mức vốn kê khai là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng), xin luật sư cho biết em sẽ phải nộp những loại thuế gì, ngành nghề kinh doanh của em có được ưu đãi gì không? Có điều kiện gì đặc biệt hơn các ngành kinh doanh khác không? Em biết có loại thuế là thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân, em sẽ phải nộp hai loại thuế này là bao nhiêu? Em xin cảm ơn luật sư.

TIN BÀI KHÁC

Mở hiệu thuốc kinh doanh có được ưu đãi giảm trừ thuế?
Tôi mở hiệu thuốc kinh doanh thì có khác gì so với những mặt hàng khác (Ảnh minh họa)

Nội dung bạn đọc phuongmieu88@gmail.com hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Về việc đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Thông tin bạn nêu không rõ là bạn mở hàng thuốc có đăng ký thành lập doanh nghiệp không. Nếu không thành lập doanh nghiệp, bạn thực hiện đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Các loại thuế phải nộp gồm: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

 

- Về Thuế Môn bài: Theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002. Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

+ Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

+ Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh

Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1.000.000 đồng, 750.000 đồng, 500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.

Cách xác định mức thuế môn bài phải nộp, bạn xem tại TT 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn thực hiện NĐ 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

- Đối với Thuế Giá trị gia tăng (VAT): Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC và TT 156/2013/TT- BTC thì  mức thuế suất đối với phân phối hàng hóa là 1% nhân với doanh thu. Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm thì thuộc đối tượng không  chịu thuế VAT.

- Đối với Thuế Thu nhập cá nhân: Căn cứ vào Luật Thuế Thu nhập cá nhân thì hộ kinh doanh có thể nộp thuế theo một trong hai phương thức: mức thuế khoán ổn định 6 tháng hoặc mức thuế tính trực tiếp trên cơ sở kê khai thu nhập hằng tháng, hằng quý. Đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ thì cơ quan thuế sẽ đề nghị áp dụng theo phương pháp thuế khoán. Mức thuế mà gia đình bạn phải nộp được tính theo quy định tại khoản 2 điều 38 Luật quản lý thuế 2006, sửa đối bổ sung 2014: “2. Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế khoán.” Theo đó, mức thuế bạn phải nộp dựa trên tài liệu bạn kê khai, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì kinh doanh thuốc không thuộc ngành nghề kinh doanh được ưu đãi thuế. Theo quy định tại Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014 thì kinh doanh thuốc thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Điều kiện khi kinh doanh thuốc được quy định thể tại NĐ 79/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược sửa đổi bổ sung NĐ 89/2012. 

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc