Đây là ngôi nhà dự kiến sẽ khởi công sau nhà của hộ nghèo Tẩn Sử Mẩy, song do thời gian qua có mưa đồng thời đơn vị cũng tập trung nhân lực vật lực để xây dựng ngôi nhà thứ nhất.

Toàn bộ công trình được các chiến sỹ Đồ Biên phòng và nhân dân địa phương giúp đỡ để xây dựng.

Đến nay ngôi nhà thứ nhất đã bắt đầu lợp mái. 

Dự kiến cả hai ngôi nhà sau 1 tháng nữa sẽ hoàn thành.

Hình ảnh Ngôi nhà thứ nhất đang bắt đầu lợp mái và khởi công xây ngôi nhà thứ 2:

 
Khởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú Sung
Khởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú Sung
Khởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú Sung
Khởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú SungKhởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú Sung
Khởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú Sung

 P.V