Tôi là chủ hộ, 1 mình tôi có đủ thẩm quyền yêu cầu tách khẩu hay không. Xin hỏi, tôi muốn tách khẩu của vợ và con ra thì cần những thủ tục gì. Tôi là chủ hộ, 1 mình tôi có đủ thẩm quyền yêu cầu tách khẩu hay không.

Vợ chồng chưa ly hôn có tách khẩu được không?
Ảnh minh họa

Theo quy định tại điều 23 luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung 2013 thì:

Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 21 của luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú

Do đó, việc chuyển hộ khẩu cho vợ anh đến địa chỉ mới nơi cô ấy và con đang sinh sống là việc do vợ con anh thực hiện còn chủ hộ là người không có thẩm quyền yêu cầu chuyển hộ khẩu.

Trong trường hợp này, anh có quyền gửi yêu cầu cho vợ con anh yêu cầu họ thực hiện việc chuyển hộ khẩu đến nơi họ đang sinh sống. Trong trường hợp vợ con anh không thực hiện theo yêu cầu của anh, anh có thể nhờ cơ quan công an can thiệp vì theo quy định điểm a khoản 1 Điều 8 nghị định 167/2013/NĐ –CP:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 

A) cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Trong trường hợp vợ anh đã thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới, thì vợ con anh đã được đương nhiên xóa đăng ký thường trú tại nơi ở cũ vì theo quy định tại khoản 1 điều 22 luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013 thì khi có một trong những căn cứ sau thì sẽ được xóa đăng ký thường trú:

 “1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

 a) chết, bị toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

 b) được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

 c) đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại điều 37 của luật này;

 d) ra nước ngoài để định cư;

 đ) đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.”

Tư vấn bởi Luật sư Nguyễn Văn Tâm – Công ty Luật TNHH Sài Gòn Luật, thuộc Cộng đồng Luật sư IURA. 

Ban Bạn Đọc