Kính nhờ Luật sư giải đáp tôi có được phép chuyển từ viên chức sang công chức hay không? Nếu được thì thủ tục và trình tự như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Điều 37 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã được điều chỉnh bởi khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung 2019. Theo đó, việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển và các trường hợp đặc biệt khác được chính thức nêu trong Luật.

Viên chức muốn được chuyển sang công chức
Ảnh minh họa

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có quyền quyết định tiếp nhận viên chức công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm vào làm công chức.

Nội dung này góp phần thống nhất quy định khác được nêu trong văn bản hướng dẫn chi tiết đã được ban hành trước đó.

Đồng thời, Luật cũng nêu rõ, những viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập phải đang không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật và phải có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

Ngoài ra, tại Luật Viên chức sửa đổi, quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang công chức được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

Như vậy, khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực thì viên chức muốn được tuyển dụng vào công chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật (quy định mới);

- Có bằng tốt nghiệp đại học;

- Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên;

- Cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng;

- Có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc…

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng; Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Khởi kiện nhau về việc giám hộ mẹ

Khởi kiện nhau về việc giám hộ mẹ

Đơn thư nổi lên trong nửa đầu tháng 1/2021 là việc anh em và cháu kiện cáo lẫn nhau; chậm làm sổ đỏ cho người dân, cũng như đền bù lấy đất không đúng luật pháp...