Bây giờ bố mẹ em chia cho em miếng đất đấy. Em không cho họ đi nhờ nữa. Vậy em có vi phạm pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 171 Luật Đất Đai 2013 quy định về quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như sau:

“1.Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền lối đi; cấp,thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga;đường dây tải điện,thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

 2.Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này”.

Vi phạm pháp luật khi không cho hàng xóm đi nhờ trên đất của mình?
Ảnh minh hoạ

Mà theo Điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền lối đi qua như sau:

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

 

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Căn cứ theo quy định trên nếu nhà bên cạnh bị bao vây bởi các nhà chủ sở hữu khác mà không có hoặc lối đi không đủ ra đường công cộng thì bạn cần tạo điều kiện về lối đi. Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Kiểm tra đất đã mua có thuộc quy hoạch hay không

Kiểm tra đất đã mua có thuộc quy hoạch hay không

Tôi vừa mua 1 lô đất mới cấp tháng 1/2020. Tôi muốn kiểm tra đất có thuộc quy hoạch dự án của Nhà nước thì có được không?