Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng (1.490.000đ) nên tiền lương của GV, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp với Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tiền lương của giáo viên, giảng viên từ tháng 7/2019 tăng thêm từ 165.000 đồng/tháng đến 800.000 đồng/tháng tùy vào từng đối tượng. 

Từ 1/7, lương GV, giảng viên tăng đến 800.000 đồng/tháng
Ảnh chụp một phần bảng lương áp dụng cho giáo viên.

 Bảng lương này nêu cụ thể hệ số lương (từ bậc 1 đến bậc 12), tiền lương từ ngày 01/7/2019 và số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019 của 12 đối tượng sau đây:

 

Giáo viên trung học cao cấp; Giáo viên trung học; Giáo viên tiểu học cao cấp; Giáo viên mầm non cao cấp; Giáo viên trung học cơ sở chính; Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2); Giáo viên tiểu học; Giáo viên mầm non; Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn; Giảng viên, Giáo sư- Giảng viên cao cấp; Phó giáo sư- Giảng viên chính.

PV

Dịp người lao động nghỉ việc riêng nhưng vẫn được hưởng lương

Dịp người lao động nghỉ việc riêng nhưng vẫn được hưởng lương

Người lao động cần biết về quy định ngày nghỉ việc riêng nhưng vẫn hưởng nguyên lương trong năm 2019