Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh từ năm 2021.

Người lao động trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm
Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm (Ảnh minh họa)

Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ luật Lao động, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định dưới đây.

Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động: Nam đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng.

Trường hợp nam đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi 4 tháng phải có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành.

Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1/1/2021. Nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ đủ 45 tuổi 4 tháng.

Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò: Không quy định độ tuổi, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Trường hợp suy giảm khả năng lao động: Nam đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi 4 tháng.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%: Nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ đủ 45 tuổi 4 tháng

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Không quy định độ tuổi

Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Tuổi 55 tuổi 3 tháng; Số năm đóng BHXH từ 15 - 20 năm; Điều kiện khác: Không có.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Điểm mới về cấp Giấy phép xây dựng

Điểm mới về cấp Giấy phép xây dựng

Điểm mới về cấp Giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2020