Bảo hiểm y tế của tôi thuộc diện dân tộc (tôi là người dân tộc thiểu số, nơi sống thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn). Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tuyến huyện.

Nếu tôi tự ý đi khám ở bệnh viện tuyến Trung ương và điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương thì tôi được hưởng mức bảo hiểm y tế ra sao?

Trường hợp khám bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% bảo hiểm
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Bảo hiểm y tế của bạn thuộc diện dân tộc (là người dân tộc thiểu số, nơi sống thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn), do đó bạn thuộc trường hợp nhóm do ngân sách nhà nước đóng theo quy định tại điểm h Điều 12 Văn bản số 10/VBHN-VPQH Luật bảo hiểm y tế, gồm:

"Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;"

 

Theo Luật Bảo hiểm y tế tại Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

"5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này".

Theo đó trường hợp của bạn có khám chữa bệnh trái tuyến những vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Gây tai nạn giao thông mức nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự?

Gây tai nạn giao thông mức nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự?

Bạn tôi trong lúc lái xe container do buồn ngủ nên tông vào nhà dân, không gây thương vong cho ai, chỉ thiệt hại về tài sản. Bên công ty chủ xe đứng ra bồi thường thiệt hại đó. Vậy bạn tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự không?