Hàng xóm A cho gia đình e đi con đường B 2 mét. con đường B đối diện nhà hàng xóm B, thời gian đó 2 mét đất con đường B vẫn được thể hiện trong sơ đồ đất nhà A. Bây giờ người hàng xóm B làm sổ đỏ lấy 2 mét đất đường đi. Họ không cho nhà e đi. E xin hỏi nhà e kiện có lấy lại được con đường đi đó không? địa chính làm giấy tờ mà không nói gì gia đình e là họ sai phải không ạ? 

Tranh chấp lối đi chung giải quyết thế nào?
Ảnh minh họa

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề. Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.  Như vậy, căn cứ quy định trên nhà hàng xóm không được có hành vi ngăn cản làm cho bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

 

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Với tình huống bạn nêu, bạn nên thỏa thuận về việc đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền về lối đi. Thỏa thuận nên lập bằng văn bản.

Trong trường hợp có tranh chấp, bạn có thể chủ động hòa giải với người sử dụng thửa đất liền kề. Trường hợp các bên tranh chấp không tự hòa giải được thì cần gửi đơn đến UBNN cấp xã nơi có đất tranh chấp để tổ chức hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013. Trường hợp hòa giải không thành thì bạn có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp huyện theo Điều 203 Luật Đất đai 2013.

 Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN