Cho em hỏi là để thành dự án thì cần thủ tục gì? xin ở đâu? và nếu đầu tư thì em sẽ được hỗ trợ những gì? 

Thủ tục xin dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
Ảnh minh họa

Thứ nhất: Hỗ trợ khi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ caoh với Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm một số chính sách, biện pháp của Nhà nước để tạo điều kiện đối với tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Văn bản 17/VBHN-NHNN  ngày 25 tháng 9 năm 2018 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018  tại Điều 9. Cơ chế bảo đảm tiền vay

2. Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

 

a)Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Điều này);

b) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn

Bạn có thể được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ khi đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cụ thể ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao…

Thứ hai: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Bạn có thể thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thành lập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, ThanhXuân, Hà Nội