- Bố mẹ tôi làm di chúc (có văn bản công chứng) rằng sau khi mất sẽ để lại căn nhà cho vợ chồng anh trai tôi. Hiện bố tôi đã mất, mẹ tôi sống ở nhà khác với vợ chồng anh. Thương tôi là mẹ đơn thân, anh chị muốn tặng lại cho tôi căn nhà đó, mẹ tôi cũng đồng ý. Giấy tờ nhà hiện đứng tên bố mẹ tôi. Xin hỏi luật sư trường hợp này anh chị có thể tặng tôi không? Thủ tục thế nào?

Thương em gái, muốn tặng cho cả suất thừa kế
Ảnh minh họa

Bố mẹ bạn cùng định đoạt khối tài sản chung thì đó là di chúc chung của vợ chồng. Do bạn không trình bày rõ bố bạn mất vào thời gian nào nên có thể có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Bố bạn mất trước khi BLDS năm 2015 có hiệu lực là ngày 01/01/2017. Khi đó sẽ áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005 để giải quyết. Bộ luật Dân Sự năm 2005, Điều 663. Di chúc chung của vợ, chồng

Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung.

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung nội dung di chúc phải tuân theo nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất, thỏa thuận giữa hai bên tham gia thỏa thuận.

Theo Khoản 2 Điều 664. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng.2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Căn cứ theo quy định trên, mẹ bạn muốn thay đổi nội dung di chúc phải có sự đồng ý của bố bạn. Trong trường hợp của bạn, bố bạn đã mất, mẹ bạn chỉ có thể sửa đổi phần di chúc liên quan đến tài sản của mình, không có quyền thay đổi toàn bộ nội dung di chúc.

 

Theo BLDS năm 2015 Điều 668. Hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ, chồng

Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết.

Như vậy di chúc để lại ngôi nhà cho bạn có hiệu lực khi người sau cùng chết tức là khi mẹ bạn qua đời. Khi di chúc chưa có hiệu lực thì bạn chưa được thừa kế ngôi nhà.

Anh trai bạn không thể tặng cho ngôi nhà cho em bạn khi bạn chưa được hưởng thừa kế và chưa có quyền sử dụng đất và sở hữu nhà.

Trường hợp 2: Nếu Bố mẹ bạn làm di chúc sau ngày 01/01/2017 khi BLDS năm 2015 có hiệu lực pháp luật.

Bộ luật Dân sự 2015, Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Trường hợp này phần di sản của bố bạn nếu di chúc chưa có hiệu lực thì có thể đề nghị chia di sản theo quy định pháp luật. Những người trong hàng thừa kế có thể từ chối quyền thừa kế. Sau đó mẹ bạn có thể sang tên Giấy chứng nhận đứng tên mẹ bạn. Từ đó mới có thể tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn đúng quy định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc