Tôi cũng chưa rành lắm về thủ tục. Nếu muốn mở trường mầm non thì tôi cần phải có những điều kiện và thủ tục gì? Xin cám ơn luật sư.

Hiện tại theo pháp luật có các loại hình trường mầm non sau: Chúng tôi sẽ tư vấn để bạn hiểu được những vấn đề bạn còn đang thắc mắc.

Khi bạn muốn mở trường mầm non thì đây là thuộc loại hình tư thục. Nếu bạn muốn thành lập và quản lý trường mầm non của bạn với tư cách hiệu trưởng, bạn phải có đầy đủ tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT như sau: 

Mở trường mầm non tư thục có dễ?
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ. 

Như vậy về kinh nghiệm của bạn chưa có đủ vì thời gian công tác của bạn chỉ mới được 2 năm. Ngoài ra bạn còn cần bổ sung thêm chuyên môn, nghiệp vụ…

 

Trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ độc lập được quy định tại điều 3 điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT như dưới đây:

Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình công lập, dân lập và tư thục.

Trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.

Trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Như vậy, khi muốn mở nhà trẻ cầp bằng trung cấp sư phạm mầm non, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý và có kinh nghiệm công tác liên tục 5 năm trong giáo dục mầm non.

Tư vấn bởi luật sư Nguyễn Thị Thanh

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc