Luật sư tư vấn: 

Theo quy định tại Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 về Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục khi mở kho hàng khác trụ sở kinh doanh
Thủ tục khi mở kho hàng khác trụ sở kinh doanh

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

 

Về nguyên tắc, khi mở kho chứa hàng hoá, thì Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ này (kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi - khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014).
Do đó, Công ty có trách nhiệm đăng ký: "thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan" - khoản 6 Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014

Như vậy, xét về chức năng kho chứa hàng có chức năng lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp và có thể kinh doanh hàng hóa khi cần thiết, do đó kho hàng của bên bạn là một trong 3 loại hình phụ thuộc trên, do đó bạn phải thực hiện đăng ký kinh doanh địa điểm kinh doanh. Bạn căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Hưởng chế độ thai sản khi công ty cũ không chịu trả sổ bảo hiểm

Hưởng chế độ thai sản khi công ty cũ không chịu trả sổ bảo hiểm

Em sắp sinh con nhưng phòng nhân sự bảo do chưa có sổ bảo hiểm, chưa chốt sổ làm thủ tục hưởng chế độ thai sản được.