Năm 2016, người cha mới họ Trần nhận con và được người mẹ của con thừa nhận, lúc đó cán bộ tư pháp xác định người cha họ Nguyễn nhận con trong lúc người con đã có bố mẹ hợp pháp nên yêu cầu phải có giám định ADN. Sau khi có kết quả giám định ADN thì đăng ký thủ tục cha nhận con là đúng hay sai ?

Thủ tục cha nhận con
Ảnh minh họa

Thứ nhất:Về thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con:

 Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

 

Như vậy, thẩm quyền giải quyết việc xác định cha cho con sẽ phụ thuộc vào yếu tố có tranh chấp hay không. Trong trường hợp của bạn, người bố họ Nguyễn đã mất, việc người cha họ Trần nhận lại con cũng được người mẹ thừa nhận, do vậy thẩm quyền xác định sẽ thuộc về cơ quan đăng ký hộ tịch mà không cần phải qua tòa án xác định kết quả hoặc có ý kiến bên nội của người con đồng ý không có tranh chấp.

Luật Hộ tịch năm 2014 tại Điều 24.Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.”

Thứ hai: Về trình tự thủ tục nhận lại con.

Điều 25 Luật hộ tịch quy định người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con cần nộp tờ khai theo mẫu tại Thông tư 15/2015/TT-BTP và các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định các chứng cứ bao gồm:

- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

- Thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Như vậy, cơ quan hộ tịch yêu cầu người cha họ Trần sau khi có kết quả giám định ADN thì tiến hành đăng ký thủ tục cha nhận con là đúng quy định pháp luật.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, ThanhXuân, Hà Nội